Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 581 000 1 879 000 495 000 139 000 334 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 216 000 205 000 139 000 147 000 152 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 740 000 954 000 950 000 1 006 000 1 939 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,03 2,18 0,67 0,28 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 581 000K + $216 000K) ÷ $1 740 000K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022