Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 746 000 3 135 000 1 609 000 1 611 000 1 602 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 740 000 954 000 950 000 1 006 000 1 939 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 3,29 1,69 1,60 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 746 000K ÷ $1 740 000K
= 1,58


Analiza porównawcza

2022