Weyerhaeuser Co. (WY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 564 000 6 103 000 5 447 000 5 412 000 5 592 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 247 000 281 000 204 000 246 000 222 000
Rotacja zobowiązań 26,57 21,72 26,70 22,00 25,19

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 564 000K ÷ $247 000K
= 26,57


Analiza porównawcza

2022