Weyerhaeuser Co. (WY)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 564 000 6 103 000 5 447 000 5 412 000 5 592 000
Zapasy w tys. USD 550 000 520 000 443 000 416 000 389 000
Rotacja zapasów 11,93 11,74 12,30 13,01 14,38

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $6 564 000K ÷ $550 000K
= 11,93


Analiza porównawcza

2022