Weyerhaeuser Co. (WY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 184 000 10 201 000 7 532 000 6 554 000 7 476 000
Property, plant and equipment w tys. USD 14 211 000 13 997 000 14 181 000 14 309 000 14 958 000
Rotacja aktywów trwałych 0,72 0,73 0,53 0,46 0,50

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 184 000K ÷ $14 211 000K
= 0,72


Analiza porównawcza

2022