Weyerhaeuser Co. (WY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 184 000 10 201 000 7 532 000 6 554 000 7 476 000
Aktywa razem w tys. USD 17 340 000 17 652 000 16 311 000 16 406 000 17 249 000
Rotacja aktywów razem 0,59 0,58 0,46 0,40 0,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 184 000K ÷ $17 340 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022