Weyerhaeuser Co. (WY)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 11,93 11,74 12,30 13,01 14,38
Rotacja należności 25,52 19,21 14,16 16,10 15,77
Rotacja zobowiązań 26,57 21,72 26,70 22,00 25,19
Rotacja kapitału pracującego 10,12 4,68 11,43 10,83

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 30,58 31,10 29,69 28,06 25,39
Cykl należności dni 14,30 19,00 25,78 22,67 23,14
Cykl zobowiązań dni 13,73 16,81 13,67 16,59 14,49

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,72 0,73 0,53 0,46 0,50
Rotacja aktywów razem 0,59 0,58 0,46 0,40 0,43