World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 385 748 791 930 401 594 357 563 25 696
Kapitał własny w tys. USD 517 251 762 520 388 794 275 326 316 237
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,75 1,04 1,03 1,30 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $385 748K ÷ $517 251K
= 0,75