World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 791 930 401 594 357 563 25 696 208 858
Kapitał własny w tys. USD 762 520 388 794 275 326 316 237 252 959
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,51 0,51 0,56 0,08 0,45

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $791 930K ÷ ($791 930K + $762 520K)
= 0,51