World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 283 225 256 017 208 544 117 421 115 596
Koszty odsetek netto w tys. USD 21 156 33 610 35 601 26 121 15 405
Wskaźnik pokrycia odsetek 13,39 7,62 5,86 4,50 7,50

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $283 225K ÷ $21 156K
= 13,39