World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 195 588 360 816 131 771 77 061 99 588
Aktywa razem w tys. USD 1 355 570 2 408 130 1 297 320 992 233 700 299
ROA 14,43% 14,98% 10,16% 7,77% 14,22%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $195 588K ÷ $1 355 570K
= 14,43%