World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 518 034 208 544 116 510 114 478 75 578
Aktywa razem w tys. USD 2 408 130 1 297 320 992 233 700 299 614 507
Operacyjny ROA 21,51% 16,07% 11,74% 16,35% 12,30%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $518 034K ÷ $2 408 130K
= 21,51%