World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 283 225 518 034 208 544 116 510 114 478
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 291 520 2 190 350 974 207 960 442 930 160
Marża zysku operacyjnego 21,93% 23,65% 21,41% 12,13% 12,31%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $283 225K ÷ $1 291 520K
= 21,93%