World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 195 588 360 816 131 771 77 061 99 588
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 291 520 2 190 350 974 207 960 442 930 160
Marża zysku netto 15,14% 16,47% 13,53% 8,02% 10,71%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $195 588K ÷ $1 291 520K
= 15,14%