World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 465 724 171 109 94 678 106 037 64 060
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 190 350 974 207 960 442 930 160 800 959
Marża zysku brutto 21,26% 17,56% 9,86% 11,40% 8,00%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $465 724K ÷ $2 190 350K
= 21,26%