World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 523 823 465 349 478 717 440 993 443 512 447 813 415 785 448 766
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 55 518 66 675 33 154 70 535 53 497 30 716 32 242 28 501
Należności w tys. USD 161 949 103 299 112 362 143 271 176 680 163 192 171 196 125 448
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 196 947 395 881 432 436 448 969 425 204 425 147 415 817 387 150
Wskaźnik płynności szybkiej 3,76 1,60 1,44 1,46 1,58 1,51 1,49 1,56

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($523 823K + $55 518K + $161 949K) ÷ $196 947K
= 3,76