World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 478 717 831 570 593 397 250 481 359 143
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 154 64 484 73 062 20 806 28 187
Należności w tys. USD 112 362 342 392 52 007 124 771 78 925
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 432 436 827 234 496 274 344 344 357 539
Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 1,50 1,45 1,15 1,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($478 717K + $33 154K + $112 362K) ÷ $432 436K
= 1,44