World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 478 717 440 993 443 512 447 813 831 570 448 766 442 792 461 114
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 154 70 535 53 497 30 716 64 484 28 501 57 454 60 941
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 432 436 448 969 425 204 425 147 827 234 387 150 396 323 406 817
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,18 1,14 1,17 1,13 1,08 1,23 1,26 1,28

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($478 717K + $33 154K) ÷ $432 436K
= 1,18