World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 627 148 657 263 678 526 650 921 1 254 510 610 029 621 157 614 216
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 432 436 448 969 425 204 425 147 827 234 387 150 396 323 406 817
Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,46 1,60 1,53 1,52 1,58 1,57 1,51

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $627 148K ÷ $432 436K
= 1,45