World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 627 148 627 256 726 852 404 310 474 008
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 432 436 415 817 496 274 344 344 357 539
Wskaźnik płynności bieżącej 1,45 1,51 1,46 1,17 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $627 148K ÷ $432 436K
= 1,45