World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 254 510 726 852 404 310 474 008 390 982
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 827 234 496 274 344 344 357 539 138 194
Wskaźnik płynności bieżącej 1,52 1,46 1,17 1,33 2,83

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 254 510K ÷ $827 234K
= 1,52