World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 6,63
Cykl należności dni 57,06 19,49 47,42 30,97 29,73
Cykl zobowiązań dni 10,12
Cykl konwersji gotówki dni 57,06 19,49 47,42 30,97 26,24

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 57,06 – —
= 57,06