World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 291 520 1 586 737 1 537 950 1 475 355 2 190 350 1 023 115 988 857 946 722
Aktywa razem w tys. USD 1 355 570 1 333 090 1 279 050 1 245 350 2 408 130 1 166 610 1 165 940 1 177 060
Rotacja aktywów razem 0,95 1,19 1,20 1,18 0,91 0,88 0,85 0,80

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 291 520K ÷ $1 355 570K
= 0,95