World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 291 520 1 095 170 974 207 960 442 930 160
Aktywa razem w tys. USD 1 355 570 1 204 070 1 297 320 992 233 700 299
Rotacja aktywów razem 0,95 0,91 0,75 0,97 1,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 291 520K ÷ $1 355 570K
= 0,95