Western Union Company (WU)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 616 800 3 008 400 3 067 200 3 229 300 3 433 700
Aktywa razem w tys. USD 8 496 300 8 823 500 9 496 300 8 758 500 8 996 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,31 0,34 0,32 0,37 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 616 800K ÷ $8 496 300K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022