Western Union Company (WU)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 123 100 967 300 934 000 1 122 100 937 400
Koszty odsetek netto w tys. USD 104 100 115 300 145 700 144 800 137 200
Wskaźnik pokrycia odsetek 10,79 8,39 6,41 7,75 6,83

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 123 100K ÷ $104 100K
= 10,79


Analiza porównawcza

2021