Western Union Company (WU)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 805 800 744 300 1 058 300 851 900 -557 100
Aktywa razem w tys. USD 8 823 500 9 496 300 8 758 500 8 996 800 9 231 400
ROA 9,13% 7,84% 12,08% 9,47% -6,03%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $805 800K ÷ $8 823 500K
= 9,13%


Analiza porównawcza

2021