Western Union Company (WU)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 805 800 744 300 1 058 300 851 900 -557 100
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 070 800 4 835 000 5 292 100 5 589 900 5 524 300
Marża zysku netto 15,89% 15,39% 20,00% 15,24% -10,08%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $805 800K ÷ $5 070 800K
= 15,89%


Analiza porównawcza

2021