Western Union Company (WU)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 008 600 887 500 855 100 1 321 400 991 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 475 500 5 070 800 4 835 000 5 292 100 5 589 900
Marża zysku brutto 22,54% 17,50% 17,69% 24,97% 17,74%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 008 600K ÷ $4 475 500K
= 22,54%


Analiza porównawcza

2022