Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 201 900 1 295 800 1 208 300 1 003 400 1 061 400 1 502 600 1 428 200 1 251 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 106 600 2 999 500 2 843 500 3 007 100 3 636 800 3 638 200 4 583 200 3 589 400
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 369 700 4 397 500 4 164 400 4 314 700 4 997 900 5 084 600 5 251 200 4 973 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,98 0,97 0,93 0,94 1,01 1,14 0,97

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 201 900K + $3 106 600K + $0K) ÷ $4 369 700K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022/Q2