Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 285 900 1 208 300 1 428 200 1 450 500 973 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 486 800 2 843 500 4 583 200 2 265 400 2 617 300
Należności w tys. USD 0 0 0 1 230 100 1 355 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 676 100 4 164 400 5 251 200 4 918 300 5 432 700
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 0,97 1,14 1,01 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 285 900K + $3 486 800K + $0K) ÷ $4 676 100K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022