Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 285 900 1 176 100 1 201 900 1 295 800 1 208 300 1 003 400 1 061 400 1 502 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 486 800 3 095 700 3 106 600 2 999 500 2 843 500 3 007 100 3 636 800 3 638 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 676 100 4 381 200 4 369 700 4 397 500 4 164 400 4 314 700 4 997 900 5 084 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 0,98 0,99 0,98 0,97 0,93 0,94 1,01

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 285 900K + $3 486 800K) ÷ $4 676 100K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022/Q4