Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 208 300 1 428 200 1 450 500 973 400 838 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 843 500 4 583 200 2 265 400 2 617 300 2 789 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 164 400 5 251 200 4 918 300 5 432 700 6 159 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,97 1,14 0,76 0,66 0,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 208 300K + $2 843 500K) ÷ $4 164 400K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021