Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 086 700 4 997 400 4 918 400 5 504 700 5 502 700 4 698 200 5 140 800 6 011 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 381 200 4 369 700 4 397 500 4 164 400 4 314 700 4 997 900 5 084 600 5 251 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,16 1,14 1,12 1,32 1,28 0,94 1,01 1,14

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 086 700K ÷ $4 381 200K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022/Q3