Western Union Company (WU)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 034 300 5 504 700 6 011 400 4 946 000 4 946 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 676 100 4 164 400 5 251 200 4 918 300 5 432 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,32 1,14 1,01 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 034 300K ÷ $4 676 100K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022