Western Union Company (WU)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 475 500 5 070 800 4 835 000 5 292 100 5 589 900
Working capital w tys. USD 358 200 1 340 300 760 200 27 700 -486 600
Rotacja kapitału pracującego 12,49 3,78 6,36 191,05

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 475 500K ÷ $358 200K
= 12,49


Analiza porównawcza

2022