Western Union Company (WU)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 070 800 4 835 000 5 292 100 5 589 900 5 524 300
Aktywa razem w tys. USD 8 823 500 9 496 300 8 758 500 8 996 800 9 231 400
Rotacja aktywów razem 0,57 0,51 0,60 0,62 0,60

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 070 800K ÷ $8 823 500K
= 0,57


Analiza porównawcza

2021