Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 700 555 637 796 389 781 480 101 460 133
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 4 796 840 4 498 690 4 116 000 3 691 250 3 267 570
Zwrot z kapitału całkowitego 14,60% 14,18% 9,47% 13,01% 14,08%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $700 555K ÷ ($0K + $4 796 840K)
= 14,60%


Analiza porównawcza

2022