Wintrust Financial Corp. (WTFC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 481 718 438 187 271 613 347 497 334 966
Kapitał własny w tys. USD 4 796 840 4 498 690 4 116 000 3 691 250 3 267 570
ROE 10,04% 9,74% 6,60% 9,41% 10,25%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $481 718K ÷ $4 796 840K
= 10,04%


Analiza porównawcza

2022