Wintrust Financial Corp. (WTFC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 481 718 438 187 271 613 347 497 334 966
Aktywa razem w tys. USD 52 949 600 50 142 100 45 080 800 36 620 600 31 244 800
ROA 0,91% 0,87% 0,60% 0,95% 1,07%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $481 718K ÷ $52 949 600K
= 0,91%


Analiza porównawcza

2022