Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 700 555 637 796 389 781 480 101 460 133
Aktywa razem w tys. USD 52 949 600 50 142 100 45 080 800 36 620 600 31 244 800
Operacyjny ROA 1,32% 1,27% 0,86% 1,31% 1,47%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $700 555K ÷ $52 949 600K
= 1,32%


Analiza porównawcza

2022