Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 481 718 438 187 271 613 347 497 334 966
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 208 500 1 861 600 1 897 210 1 792 310 1 526 960
Marża zysku netto 21,81% 23,54% 14,32% 19,39% 21,94%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $481 718K ÷ $2 208 500K
= 21,81%


Analiza porównawcza

2022