Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 700 555 637 796 389 781 480 101 460 133
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 208 500 1 861 600 1 897 210 1 792 310 1 526 960
Marża zysku brutto 31,72% 34,26% 20,54% 26,79% 30,13%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $700 555K ÷ $2 208 500K
= 31,72%


Analiza porównawcza

2022