Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 134 500 11 198 000 11 596 800 12 333 600 12 069 200 13 155 800 13 336 300 12 768 000
Należności w tys. USD 15 722 16 042 16 387 20 327 21 527 22 888 26 068 26 378
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 49 244 300 47 858 000 48 152 800 47 745 000 46 241 700 45 758 400 45 643 500 43 422 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26 0,29 0,29 0,29

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $11 134 500K + $15 722K) ÷ $49 244 300K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023/Q2