Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 596 800 13 336 300 11 152 600 8 127 040 5 523 570
Należności w tys. USD 16 387 26 068 17 436 16 573 276 132
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 152 800 45 643 500 40 964 800 32 929 300 27 977 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,24 0,29 0,27 0,25 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $11 596 800K + $16 387K) ÷ $48 152 800K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022