Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 51 030 500 48 314 800 43 252 200 35 073 200 29 859 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 48 152 800 45 643 500 40 964 800 32 929 300 27 977 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $51 030 500K ÷ $48 152 800K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022