Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 208 500 1 861 600 1 897 210 1 792 310 1 526 960
Property, plant and equipment w tys. USD 764 798 766 405 768 808 754 328 671 169
Rotacja aktywów trwałych 2,89 2,43 2,47 2,38 2,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 208 500K ÷ $764 798K
= 2,89


Analiza porównawcza

2022