Wintrust Financial Corp. (WTFC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 208 500 1 861 600 1 897 210 1 792 310 1 526 960
Aktywa razem w tys. USD 52 949 600 50 142 100 45 080 800 36 620 600 31 244 800
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 208 500K ÷ $52 949 600K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022