WSFS Financial Corp. (WSFS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 222 375 271 442 114 774 148 809 134 743
Kapitał własny w tys. USD 2 205 110 1 939 100 1 791 730 1 850 310 820 920
ROE 10,08% 14,00% 6,41% 8,04% 16,41%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $222 375K ÷ $2 205 110K
= 10,08%


Analiza porównawcza

2022