WSFS Financial Corp. (WSFS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 222 375 271 442 114 774 148 809 134 743
Aktywa razem w tys. USD 19 914 800 15 777 300 14 333 900 12 256 300 7 248 870
ROA 1,12% 1,72% 0,80% 1,21% 1,86%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $222 375K ÷ $19 914 800K
= 1,12%


Analiza porównawcza

2022