WSFS Financial Corp. (WSFS)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 94,98% 118,39% 78,57% 96,26% 96,97%
Marża zysku operacyjnego 33,10% 53,23% 20,25% 26,92% 32,30%
Marża zysku brutto 31,38% 56,18% 20,28% 28,46% 39,28%
Marża zysku netto 23,21% 42,63% 16,06% 21,79% 30,99%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 1,59% 2,15% 1,01% 1,50% 1,94%
ROA 1,12% 1,72% 0,80% 1,21% 1,86%
Zwrot z kapitału całkowitego 14,38% 17,48% 8,08% 9,94% 17,11%
ROE 10,08% 14,00% 6,41% 8,04% 16,41%